Strategia i innowacje

// STRATEGIA MARKI

Zaawansowanie technologiczne, wsparcie badawczo-analityczne i kilkudziesięcioletnie doświadczenie marketingowe naszego zespołu oraz współpraca z naszym domem mediowym Level-up Media oraz Loyalty Point pozwalają nam szybko budować zarówno krótko-, jak i długoterminowe strategie marki.

Dane demograficzne to za mało, by być pewnym drogi, jaką obieramy dla marki. Dogłębne zrozumienie świata konsumenta, jego psychograficznych i etnograficznych cech to dopiero pierwszy krok do budowania świata marki.

Badania rynku, badania konsumenta, jakościowa analiza konkurencji, benchmarki i inspiracje z rynków zagranicznych, insighty konsumenckie, kategorialne i produktowe, project planning, workshopy, tworzenie dokumentacji − to kilka procesów, które możemy zapewnić naszym klientom podczas opracowania strategii marki.

// STRATEGIA KOMUNIKACJI

Budowanie pozytywnego customer experience na każdym etapie ścieżki zakupowej, w każdym punkcie styku z konsumentem to kluczowe zadania dla marketera.

Badamy i tworzymy persony, mapy empatii, touchpointy, ścieżki zakupowe, tak modelujemy multikanałowe strategie komunikacyjne, by budowały jak najlepsze doświadczenie obietnicy marki.

Doradzamy, które opcje marketingu będą najlepsze dla małego, a które dla dużego biznesu

Sugerujemy, jakie narzędzie wykorzystać w marketingu online, jak ma wyglądać przyszłość  bliska i daleka, jak ostatecznie budować customer experience, employee experience, które z uwagi na rosnące wymagania konsumenta nabierają kluczowego znaczenia w strategii marketingowej firmy.

// STRATEGIA SPRZEDAŻY

Mamy wieloletnie doświadczenie w planowaniu i obsłudze działań pro-sprzedażowych, realizowanych dla największych firm we wszystkich sektorach rynku.

Opieramy się na trendzie, według którego 70% decyzji zakupowych konsumentów zależy od tego, jak są traktowani przez markę, a tylko 30% od właściwości produktu.

Naszym Klientom wraz z naszym partnerem Loyalty Point zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie organizacji wszelkiego typu promocji konsumenckich.

Zapewniamy jedne z najskuteczniejszych na rynku reklamowym ofert wsparcia sprzedaży zarówno online (ecommerce) jak i w punkcie sprzedaży oraz w innych kanałach komunikacji, których planowaniem zajmujemy się wraz z naszym domem mediowym Level-up Media.

// SYSTEMY LOJALNOŚCIOWE / DATA SCIENCE

Przygotowując strategie systemów lojalnościowych dla naszych Klientów, wykorzystujemy praktyczną wiedzę i doświadczenie, które są wynikiem wdrożeń dla wielu branż.

Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w zakresie strategii, systemu lojalności, budowy i obsługi systemów CRM, audytu i obsługi programów. Oferujemy także gwarancję i obsługę danych oraz logistykę dla realizowanych działań marketingowych.

Wspólnie z naszym partnerem Loyalty Point analizujemy dane i definiujemy cele – na ich podstawie określamy zadania, których wdrożenie ma wymierny efekt sprzedażowy.

Oferujemy programy lojalnościowe, platformy grywalizacyjne, aplikacje mobilne wspierające sprzedaż, programy multipartnerskie i wiele innych narzędzi zwiększających koszyk zakupowy.

Analityka i optymalizacja

Razem z naszym domem mediowym Level-up Media nieustannie pracujemy nad zrozumieniem i wykorzystaniem danych na potrzeby podejmowania dobrych decyzji biznesowych.

Wyciągamy wnioski z archiwalnych oraz bieżących kampanii. Tworzymy dedykowane dashboardy, dające możliwość śledzenia wyników wszystkich kanałów pod kątem jakościowym oraz ilościowym KPI, a także dopasowania ich do wszelkich parametrów pochodzących z narzędzi on-site.

Optymalizujemy nie tylko kampanie mediowe, razem z Loyalty Point oferujemy kompleksowe audyty procesów sprzedażowych, obsługowych, komunikacyjnych i operacyjnych.

Dogłębnie analizujemy efektywność procesów organizacji, wykorzystując najlepsze praktyki branżowe oraz analizy danych i wywiady z osobami bezpośrednio i pośrednio odpowiedzialnymi za ich realizację.

W efekcie dostarczamy Klientowi precyzyjną diagnozę sytuacji oraz rekomendacje usprawnień.

Research & development

Dla naszych Klientów sprawdzamy, co sprawia, że konsumenci kupują, lubią, udostępniają, jak wygląda ich proces zakupowy. Opracowanie insightów konsumenckich, person, consumer journey, daje wgląd w ich życie i to, co jest dla nich ważne. Kiedy wiemy, jak myślą, łatwiej projektujemy strategie komunikacyjne. Uzyskanie intuicyjnej wiedzy o tym, kim jesteś, komu służysz, gdzie się pojawiasz i jak się rozwijasz, jest być może najbardziej niezawodnym sposobem zapewnienia trwałego sukcesu Twojej firmy.

Internet to dynamiczne środowisko. Zbierając na bieżąco dane i obserwując zmiany społeczne, możemy zdecydować, gdzie należy być i jaki przekaz zbudować dla grupy celowej.

Aby iść naprzód, potrzebujesz zarówno marketingu, jak i innowacji. Marka jest najpotężniejszym atutem Twojej firmy. Doświadczenie marki, które jest kluczowe w jej komunikacji, wynika z jej tożsamości, esencji, unikalnych obietnic, cech, wartości, kultury –wyrazonych na stronie internetowej, w logo i hasłach promocyjnych.

Pomagamy w ocenie i badaniach typu market research, zajmujemy się zarządzaniem ewolucją marki, budowaniem świadomości, odświeżeniem marki m.in. dzięki kontrolowanym eksperymentom marki.