ANALITYKA I OPTYMALIZACJA

Razem z naszym domem mediowym Level-up Media nieustannie pracujemy nad zrozumieniem i wykorzystaniem danych na potrzeby podejmowania dobrych decyzji biznesowych.

Wyciągamy wnioski z archiwalnych oraz bieżących kampanii. Tworzymy dedykowane dashboardy, dające możliwość śledzenia wyników wszystkich kanałów pod kątem jakościowym oraz ilościowym KPI, a także dopasowania ich do wszelkich parametrów pochodzących z narzędzi on-site.

Optymalizujemy nie tylko kampanie mediowe, razem z Loyalty Point oferujemy kompleksowe audyty procesów sprzedażowych, obsługowych, komunikacyjnych i operacyjnych.

Dogłębnie analizujemy efektywność procesów organizacji, wykorzystując najlepsze praktyki branżowe oraz analizy danych i wywiady z osobami bezpośrednio i pośrednio odpowiedzialnymi za ich realizację.

W efekcie dostarczamy Klientowi precyzyjną diagnozę sytuacji oraz rekomendacje usprawnień.