// STRATEGIA MARKI

Zaawansowanie technologiczne, wsparcie badawczo-analityczne i kilkudziesięcioletnie doświadczenie marketingowe naszego zespołu oraz współpraca z naszym domem mediowym Level-up Media oraz Loyalty Point pozwalają nam szybko budować zarówno krótko-, jak i długoterminowe strategie marki.

Dane demograficzne to za mało, by być pewnym drogi, jaką obieramy dla marki. Dogłębne zrozumienie świata konsumenta, jego psychograficznych i etnograficznych cech to dopiero pierwszy krok do budowania świata marki.

Badania rynku, badania konsumenta, jakościowa analiza konkurencji, benchmarki i inspiracje z rynków zagranicznych, insighty konsumenckie, kategorialne i produktowe, project planning, workshopy, tworzenie dokumentacji − to kilka procesów, które możemy zapewnić naszym klientom podczas opracowania strategii marki.