Dom Development

Kategorie
Aktywacja online
Branded content
content marketing
PR
Social media
Web design
Web development

Zmieniamy Miasto Wspólnie

Naszą strategią było budowanie społeczności wokół tematu zmian w dużych miastach. Dlatego postanowiliśmy stworzyć serwis content marketingowy, gdzie treści dostarczane będą przez użytkowników. Chodziło o wdrożenie mechanizmów opartych na marketingu społecznościowym – dziennikarstwa obywatelskiego. Strategia komunikacji social media dla zaangażowanych dziennikarzy i redaktorów była prowadzona na Facebooku i Instagramie.

Naszym celem było

Zwiększenie zaufania do marki Dom Development jako firmy świadomej wprowadzanych zmian

Zaangażowany content

Zajeliśmy się produkcją strony internetowej, budową fanpage’a, które opierały się na mechanizmach społecznościowych dodawania artykułów i ich publikowania.

Mechanika strony

Stworzyliśmy serwis content marketingowy, który opierał się o treści dostarczane przez użytkowników.

Social media

Budowanie społeczności wokół tematu zmian w najbliższym otoczeniu.

Podsumowanie