Dla naszych Klientów sprawdzamy, co sprawia, że konsumenci kupują, lubią, udostępniają, jak wygląda ich proces zakupowy. Opracowanie insightów konsumenckich, person, consumer journey, daje wgląd w ich życie i to, co jest dla nich ważne. Kiedy wiemy, jak myślą, łatwiej projektujemy strategie komunikacyjne.

Zobacz
Jak pracujemy?

Zespoły interdyscyplinarne – pracujące metodą gniazdową (niepotokową) gwarantują szybkie ścieranie się podejść, pomysłówi punktów widzenia na każdym etapie projektu, przy zastosowaniu podejścia zwinnego (Agile). Daje to możliwość wydobywanie rozwiązań na styku dziedzin (które są nie do osiągnięcia w modelu taśmowym), które angażują odbiorcę na wielu płaszczyznach, jego wszystkie zmysły, dając PEŁNE DOŚWIADCZENIE MARKI.
Brief kliencki
#empatia
Strategia / zmysł strategiczny
STRATEG BADACZ / DATA SCIENCE
Brief kreatywny
#koncepcja
Koncepcja kreatywna
STRATEG TEAM KREATYWNY MEDIA PLANNER UX ARCHITEKT PROGRAMIŚCI
Koncepcja technologiczna
#egzekucja
Produkcja
BRAND EXPERIENCE VIDEO/STORIES DIGITAL/ATL/BTL BUZZ/WOMM/SOCIAL MEDIA EVENT/AMBIENT/GUERILLA UX/UI DESIGN WEB DEVELOPMENT MOBILE/APP
Start
Optymalizacja i korekta
OPTYMALIZACJA STRATEGII PAY PER CLICK SOCIAL MEDIA MEDIA PLANNER ARCHITEKT UX/IT WOMM KREACJA
#analiza

Sprawdź jak Budujemy doświadczenia
marki

BTL
Event
ATL
Digital
 • Shopper marketing
 • Neostess
 • Aktywacje konsumenckie
 • Wysyłki kreatywne
 • Katalogi
 • Pos
 • Guerilla marketing
 • VR/AR/Sensory
 • Interaktywne strefy marki i stoiska
 • (E)Event marketing, eventy online
 • Road show
 • Spoty tv
 • Radio
 • Visual Design
 • Ambient
 • Reklama prasowa
 • EXPERIENCE I CUSTOMER MARKETING
 • PRODUKCJA INTERAKTYWNA, ARCHITEKTURA INFORMACJI, PROJEKTOWANIE INTERAKCJI
 • WORD OF MOUTH MARKETING
 • SOCIAL MEDIA
 • EPR, INFLUENCER MARKETING
 • VIRAL MARKETING
 • BRANDED CONTENT
 • VIDEO MARKETING, VIDEO, ANIMACJE 2D/3D, STORIES
 • CONTENT DESING, VIDEOINFOGRAFIKI, EXPLAINERY, LIFE ACTION, PACKSHOTY
 • DISPLAY/EMAILING
 • E-COMMERCE
Konsument